Zonnepanelen binnenkort verplicht bij renovatie.

Light bulb, in a hand

Zonnepanelen of warmtepomp binnenkort verplicht bij renovatie.

Op 11 december 2018 is door de Europese Unie een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie vastgesteld. Uiterlijk 30 juni 2021 moeten deze maatregelen ook in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. Het doel van deze maatregelen is de inzet van energie uit hernieuwbare bronnen bij het eindverbruik vergroten. Dit is nodig om broeikasgasemissies te reduceren en de klimaatdoelen die in Parijs zijn afgesproken te halen.

De REDII (EU-richtlijn Renewable Energy Directive) heeft als verplichting om de komst van hernieuwbare energie voor te schrijven voor zowel de nieuwbouw als bij ingrijpende renovaties. Bovendien, bij nieuwbouwprojecten is de verplichting al geïmplementeerd. Hier geldt namelijk al vanaf 1 januari 2021 een eis voor de plaatsing van een minimumhoeveelheid hernieuwbare energie.

De volgende vraag die dan voor de hand ligt, wat is een ingrijpende renovatie? Er wordt over een ingrijpende renovatie gesproken waarbij 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil wordt gerenoveerd. Verder geldt de verplichting bij een renovatie, enkel wanneer de verwarmings- of koelinstallatie onderdeel uitmaakt van de ingrijpende renovatie.

Om te voldoen aan de minimumeis omtrent het aanbrengen van een hoeveelheid hernieuwbare energie, zijn er verschillende technische oplossingen beschikbaar. Het is aan betrokken partijen zoals projectontwikkelaars, gebouweigenaren en architecten, om op hun eigen manier invulling te geven aan hoe te voldoen aan de verplichting. Voorbeelden om hieraan te voldoen zijn het aanbrengen van zonnepanelen, de toepassing van een (hybride) warmtepomp of een zonneboiler.

Daarnaast wordt voorgeschreven dat rekening gehouden moet worden met een zogeheten kosten-optimaliteitsberekening, die in het kader van herziene EPBD voor energiepresatie-eisen moet worden uitgevoerd. Ook de technische, functionele en economische haalbaarheid spelen hierin een rol. De eisen die worden gesteld, worden op gebouwniveau bepaald conform de rekenregels in de energieprestatiemethode NTA 8800.

Deel dit bericht met je vrienden

EnergieBesparingsExpert
Scroll naar boven