Milieu & Regelgeving

Wat speelt er in Nederland?

Uit onderzoek is gebleken dat Nederland een van de meest slechte luchtkwaliteiten heeft van heel Europa. Dit komt door de grote mate van CO² uitstoot binnen ons land. De grootste boosdoeners van de CO² uitstoot zijn het aardgas, de motorbrandstoffen en de elektriciteit. Momenteel wordt slechts 14% van onze energie duurzaam opgewekt.

Als men op deze manier door blijft leven, gaat dit ten koste van onze leefomgeving, namelijk de aarde. Dit is natuurlijk iets wat wij niet willen. We willen de aarde schoon achterlaten voor onze nakomelingen. Én daar hebben we nu de kans voor!

De bovengenoemde feiten hebben onze regering veel gespreksstof opgeleverd. Met als resultaat dat Nederland heeft besloten om in 2050 geheel energie neutraal te willen zijn. Om deze ambitie te stimuleren wordt er financiële bijdrage in de vorm van subsidies of Btw-teruggave verstrekt. Bovendien is het bij een aantal banken ook mogelijk om een lening af te sluiten ten behoeve van een duurzame investering. 

Verplicht energielabel-C Kantoren

De overheid verplicht alle kantoren groter dan 100 m2 per 1 januari 2023 te beschikken over minimaal energielabel C. Deze verplichting staat in het bouwbesluit van de overheid. Mocht het pand in 2023 niet aan de eisen voldoen, mag het kantoorpand niet meer gebruikt worden. Een energielabel is een kenmerk voor de energiezuinigheid van uw vestiging. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de labels A t/m G. Een vestiging met label A is het energiezuinigst en label G het minst. Via de website www.ep-online.nl kan inzicht verkregen worden in het energielabel van uw vestiging. Het energielabel wordt berekend op basis van afmetingen, isolatie, verwarmingsinstallatie en ventilatie. Mocht u beschikken over een lager energielabel dan C, dan kunt u via een erkend energieadviseur informatie aanvragen over de stappen die u kunt nemen.

Wet voor milieubeheer & informatieplicht

De wet voor milieubeheer en informatieplicht is in de wereld geroepen voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruiken op jaarbasis. Per 2019 zullen ondernemers een informatieplicht aan het RVO hebben. Het RVO zal vervolgens samen met de ondernemer energiebesparende maatregelen treffen voor uw onderneming. Bij het plannen van de energiebesparende maatregelen wordt rekening gehouden met een maximale terugverdientijd van 5 jaar. Het doel van deze wetgeving is het stimuleren van een CO²-vrij Nederland.

EnergieBesparingsExpert
Scroll naar boven